top of page

開放日 Open Day

齊齊探望浪浪,歡迎帶同愛犬參加活動,交流心得及照顧技巧

  • 5 小時
  • Tai Po, Hong Kong

服務說明

請留意社交平台公告


連絡人詳細資料

94033036

info@hfhd.org

Tai Po, Hong Kong


bottom of page